Release notes 29 februari 2016

Release notes 29 februari 2016

Issues accepteren
Het is voor gebruikers met de juiste autorisatie mogelijk om issues op te slaan als geaccepteerd risico. Bij het opslaan is de gebruiker verplicht om een motivatie op te geven. Daarbij moet het issue over maximaal 12 maanden opnieuws beoordeeld worden. De geaccepteerde risico’s zijn in een apart overzicht op te roepen.

Diverse CMS scanner uitbreidingen
De Guardian360 scanners zijn uitgebreid met functionaliteit specifiek voor WordPress, Magento, Drupal en Joomla. Door verschillende scanners te combineren sporen we onder andere zwakke wachtwoorden op in deze systemen.

Feedcollector / Blacklist
Aan het Guardian360 platform zijn meerdere feeds toegevoegd op basis waarvan wij kunnen controleren of uw ip-adres(sen) op een blacklist staan. Wanneer dit het geval is ziet u dit als issue terug in het overzicht.

Guardian360 meertalig
Het Guardian360 platform is volledig in het Nederlands en Engels te gebruiken. De gekozen instelling wordt in een cookie bewaard.

Onderscheid interne/externe ip-adressen
Binnen het Guardian360 platform kan nu eenvoudig onderscheid gemaakt worden tussen interne en externe IP-adressen, zodat het risiconiveau voor gevonden kwetsbaarheden gedifferentieerd kan worden.

Bugfixes

  • Sorteren van object op alfabetische volgorde gaat weer goed
  • XSS en CSRF debug output is uitgeschakeld
  • Er worden geen lege vlakken meer getoond
  • Het dubbel aanmaken van dezelfde issues is verholpen
  • Filter per platform werkt ook in de lijst met non-conformities
Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.