Partner Security Delta (HSD)

Guardian360 is partner van Security Delta (HSD). Door dit partnership is Guardian360 aangesloten bij een netwerk van toonaangevende informatiebeveiliging organisaties, heeft zij toegang tot strategische kennis en wordt zij betrokken bij de vorming van publiek private samenwerkingen op het gebied van informatiebeveiliging.

Binnen de informatiebeveiliging is samenwerking essentieel om adequaat in te kunnen spelen op bedreigingen. Guardian360 werkt bij het ontwikkelen van haar dienstverlening samen met informatiebeveiliging specialisten over de gehele wereld. Als 100% Nederlands bedrijf is het voor Guardian360 dan ook niet meer dan logisch om zich aan te sluiten bij de ‘hot spot’ op het gebied van informatiebeveiliging in Nederland: Security Delta (HSD).

OVER SECURITY DELTA (HSD)

Security Delta (HSD) is hét nationale veiligheidscluster. Zo’n 275 bedrijven, overheidsorganisaties en kennisinstellingen werken er samen om het verschil te maken in de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Door hun kennis te delen en samen te werken aan innovatieve veiligheidsoplossingen, die ook (inter)nationaal uitgerold kunnen worden. HSD ‘denkt, durft en doet’ en zorgt voor toegang tot kennis, innovatie, markt, financiering en talent. De randvoorwaarden voor een succesvol veiligheidscluster. Dit alles met als gezamenlijke doel het versterken van de Nederlandse economie, het creëren van werkgelegenheid en een digitaal weerbaarder Nederland.

Voor meer informatie kunt u de website van de HSD bezoeken.