Auteur: Jan Martijn Broekhof

Op 23 juni 2016 publiceerde VNO-NCW een rapport naar aanleiding van een onderzoek over de nationale politie. Binnen dit onderzoek is veel aandacht uitgegaan naar cybercrime, oftewel: aan internet gerelateerde criminaliteit. Aantal slachtoffers cybercrime stijgt spectaculair De cijfers liegen er niet om: 34% van de ondervraagde ondernemers...

Informatieveiligheid is een belangrijke randvoorwaarde om de digitale gemeente tot een succes te maken. In de Buitengewone Algemene Ledervergadering van de VNG op 29 november 2013 namen gemeenten vrijwel unaniem de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ aan. Gemeenten erkenden hiermee de urgentie van het...

Terwijl bijna alle misdaadcijfers in Nederland de afgelopen jaren een dalende trend laten zien, is er één misdaadvorm die juist toeneemt: cybercrime. Steeds meer particulieren, overheden en bedrijven krijgen te maken met deze digitale criminaliteit. Cybercrime kostte de Nederlandse samenleving in 2014 naar schatting circa...

Door het ondertekenen van een premium partner overeenkomst is Guardian360 toegetreden als partner van The Hague Security Delta. Door dit partnership sluit Guardian360 zich aan bij een netwerk van toonaangevende informatiebeveiliging organisaties, verkrijgt zij toegang tot strategische kennis en wordt zij betrokken bij de vorming...

In het vaktijdschrift Informatiebeveiliging (2016 #3) betoogt een cybersecurity consultant dat het afvinken van kwetsbaarhedenlijsten de onderliggende ontwikkel- en beheerprocessen niet verbetert. Hierdoor zal het beveiligingsniveau door de tijd heen eroderen en zullen nieuwe servers dezelfde kwetsbaarheden bevatten. Deze observatie is wat mij betreft slechts ten...