Auteur: Jan Martijn Broekhof

Op veel technologielijstjes komt een toenemende aandacht voor informatiebeveiliging voor als belangrijke ontwikkeling. Als we op dit onderwerp inzoomen dan zou op basis van verschillende publicaties het volgende overzicht van zes belangrijke ontwikkelingen kunnen worden samengesteld. 1. Staten zullen meer interveniëren. De komende tijd zullen natiestaten zich...

De accountant moet bestuurders en interne toezichthouders bevragen over cybersecurity en de belangrijkste conclusies daarover opnemen in de managementletter. Ook moet de accountant cliënten indelen naar cybersecurity-risico en op basis daarvan de controleaanpak aanpassen. Dat schrijft de NBA in een publicatie over risico's van cybersecurity. De...