Auteur: Jan Martijn Broekhof

Hoe bescherm je jezelf en jouw organisatie tegen menselijke beïnvloeding door cybercriminelen? Social engineering is de aanvalstechniek waarbij misbruik wordt gemaakt van menselijke eigenschappen om vertrouwelijke informatie te verkrijgen of iemand te verleiden een bepaalde handeling te laten verrichten. In dit artikel wordt de psychologie achter...

Binnen het vakgebied informatiebeveiliging, en in bescheiden mate binnen het vakgebied privacy, maken we binnen de overheid gebruik van baselines als fundament voor de beveiliging van een organisatie. Simpel gezegd bestaan baselines uit een set aan maatregelen die een basisniveau van beveiliging dient te realiseren....

Helft van organisaties wereldwijd moet nog grote veranderingen aan de IT-infrastructuur doorvoeren. Om te kunnen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties nog grote veranderingen doorvoeren aan de IT-infrastructuur om volledig compliant te worden. Uit onderzoek onder ruim 1600 organisaties wereldwijd door WatchGuard Technologies...

In de media verschenen de afgelopen week berichten van een Nederlands informatiebeveiligingbedrijf dat de oplossing lijkt te hebben tegen datalekken. Op Channelconnect verscheen een artikel waarin de suggestie werd gewekt dat de organisatie een dienst ontwikkeld om het lekken van data te voorkomen en om...