MSP, transformeer u NOC naar een SOC

Steeds meer klanten zijn zich bewust van het belang van goede informatiebeveiliging. Hierdoor neemt de druk op managed services providers echter flink toe. Managers en bestuurders willen graag horen dat ze veilig zijn en dat de netwerk en IT-beheerders alles onder controle hebben. Maar met alleen “We hebben het onder controle” komen ze niet meer weg. Ze moeten ook inzicht geven in de stand van zaken. Het liefst realtime, op elk moment van de dag.

 

Inzicht in stand van zaken!

Het inzichtelijk maken van de stand van zaken is niet eenvoudig. Veruit de meeste applicaties waar systeembeheerders mee werken zijn erop gericht om inzicht te geven in de uptime van servers, de belasting van processoren en de belasting van het netwerk. De afgelopen jaren hebben netwerkbeheerders al wel diverse security aspecten geïmplementeerd: bijvoorbeeld anti-virus, anti-malware, patch-management en back-up procedures.

 

Deze methoden zijn vooral reactief. Een anti-viruspakket kan namelijk pas geüpdatet worden als er een aantal bedrijven geïnfecteerd zijn en de anti-virus maker hiervan op de hoogte is. Patchen van systemen gebeurt daardoor dagen (en soms pas maanden) nadat een kwetsbaarheid in een systeem ontdekt is. Daarnaast wordt een back-up pas teruggezet na een incident, wanneer er dus curatieve maatregelen nodig zijn.

 

Na de webinar weet u:

  • Welke diensten je aan bestaande en nieuwe klanten aan kunt bieden;
  • Hoe je Guardian360 partner kunt worden en wat de voordelen van het partnership zijn;
  • Hoe je het onderwerp informatiebeveiliging bespreekbaar maakt;
  • Hoe je omgaat met veel gehoorde tegenwerpingen van klanten;

 

Ook na de webinar is er gelegenheid om vragen te stellen. Iedereen die zich registreert krijgt na de webinar een link toegestuurd om de opname van de webinar terug te kijken. Wilt u alvast meer weten over NOC en SOC? Lees dan verder!

Data Webinars

Nieuwe data voor de live webinar wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Je kunt ook de recorded versie van de webinar bekijken. Deze kun je downloaden via de onderstaande button.

Beperkingen van Network Operations Center (NOC)

Het actief zoeken naar kwetsbaarheden, configuratiefouten en zwakke wachtwoorden is een relatief nieuwe tak van sport. Sommige systeembeheerders hebben weleens een handmatige scan op kwetsbaarheden gedaan en anderen nemen regelmatig server- en firewall logs door, maar een continu inzicht in de status van de informatiebeveiliging is er niet. Het Network Operations Center (NOC) biedt nauwelijks informatie over informatiebeveiliging en dat is logisch. Een NOC is namelijk ontwikkeld om de uptime en belasting van een IT-omgeving in kaart te brengen en niet om informatiebeveiliging te monitoren.

 

Security Operations Center (SOC) is de oplossing

Guardian360 helpt haar partners door naast de bestaande NOC diensten ook Security Operations Center (SOC) diensten aan te bieden. U kunt het zien als een extensie op de bestaande systemen, waardoor er veel meer inzicht komt in de veiligheid van een IT-omgeving. Het voordeel is dat u geen securityspecialist hoeft te zijn om de SOC diensten aan te kunnen bieden en bovendien hoeft u deze niet zelf te beheren. Guardian360 heeft namelijk een vertaling gemaakt van informatiebeveiliging naar ‘gewoon’ netwerkbeheer. De stand van zaken is daardoor altijd inzichtelijk en daarnaast kunnen zij hun klanten dit inzicht real time verschaffen. En laat dat nou precies zijn waar managers en bestuurders om vragen!

 

Guardian360 platform biedt de uitkomst

Het Guardian360 platform maakt bovendien niet alleen inzichtelijk waar kwetsbaarheden, configuratiefouten en zwakke wachtwoorden aangetroffen zijn. Het platform maakt ook duidelijk welk risiconiveau het gevonden issue heeft en hoe het issue te verhelpen is door een systeem- of netwerkbeheerder. Hierdoor kunnen beveiligingsissues opgelost worden door de personen die ook het netwerkbeheer uitvoeren. Een bijkomend voordeel is dat het altijd duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de stabiliteit van het netwerk.

 

Wilt u weten hoe u eenvoudig security diensten aan kunt bieden aan bestaande en nieuwe klanten? Meld je dan aan voor onze live webinar of download deze via de onderstaande button!

Guardian360 en de Canary waken over ons