Slachtoffers doen weinig aangifte van cybercrime

Slachtoffers doen weinig aangifte van cybercrime

Slachtoffers van onlinecriminaliteit doen zelden aangifte bij de politie en wanneer ze dit wel doen, leidt dit vaak tot ontevredenheid. Dat blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool, het NCSC en de Erasmus Universiteit in opdracht van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap.

De onderzoekers becijferden dat slechts één op de zeven slachtoffers van cybercrime aangifte doet bij de politie. Vooral delicten die gericht zijn op ICT-systemen, zoals malware, ransomare, hacks en DDoS-aanvallen worden zelden aangegeven. “Wat opvallend was aan het onderzoek is dat er vrij grote verschillen zaten tussen wat mensen zeiden dat ze zouden doen wanneer ze slachtoffer zouden worden en wat ze daadwerkelijk deden op het moment dat dit het geval was”, zegt projectleider van het onderzoek, Rutger Leukfeldt.

Met een zogenoemde vignettenstudie, waarbij denkbeeldige situaties aan de respondenten werden voorgelegd, werd onderzocht hoe zij zouden reageren in het geval ze slachtoffer zouden worden van onlinecriminaliteit. “Twee derde gaf aan dat ze aangifte zouden doen, maar uiteindelijk blijkt slechts één op de zeven slachtoffers daadwerkelijk naar de politie te gaan.”

Grote stappen

Uit het onderzoek naar de aangiftebereidheid kwam naar voren dat één op de drie slachtoffers de onlinecriminaliteit wel bij andere organisaties, zoals banken, meldpunten en helpdesk, meldt, wat mogelijkheden biedt voor samenwerking tussen de politie en deze partijen om zo de informatiepositie van de politie te verbeteren.

“Vergeet niet dat er al flinke stappen zijn gezet in het aanpassen van de politieorganisatie in Nederland aan de moderne, digitale tijd. In 2007 hadden we hier alleen het Team High Tech Crime, maar sinds vorig jaar heb je op ieder eenheidsniveau een cyberteam. Dat is een enorme verbetering. Een volgende stap is om bijvoorbeeld alle basisteams uit te rusten met digitale specialisten. We zijn er misschien nog lang niet, maar er wordt zeker veel gedaan op dit gebied.”

Bron: https://www.channelconnect.nl/security-en-avg/slachtoffers-doen-weinig-aangifte-van-cybercrime

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.