Chat with us, powered by LiveChat

Privacy beschermen? Koopt Nederlandsche waar!

Privacy beschermen? Koopt Nederlandsche waar!

“Koopt Nederlandsche waar dan helpen wij elkaar!” Deze slogan kenmerkte het protectionisme dat in de jaren dertig van de vorige eeuw, tijdens de economische crisis, bloeide in Nederland. Bepaalde producten uit het buitenland (voornamelijk Engeland en Duitsland) werden toen geweerd, om de Nederlandse fabrikant te helpen in moeilijke tijden. Tachtig jaar later lijkt deze slogan weer actueel te worden. Voor ‘Nederlandsche’ kunnen we nu ook ‘Europeesche’ lezen. Daarnaast gaat het om een ander soort protectionisme, namelijk het beveiligen van onze privacy. 

 

Wat is er aan de hand?

Europese bedrijven kopen op grote schaal Amerikaanse/Chinese/Israëlische hard- en software waarvan bekend is dat de leveranciers zich niet houden aan de Europese regels. Deels komt dat doordat ze te maken hebben met de Patriot Act in de Verenigde Staten, maar in een aantal gevallen gaat het om moedwillige (economische) spionage. Ook gebeurt het dat deze leveranciers zonder pardon gevoelige persoonsgegevens verhandelen, zoals onder andere bleek in de recente uitzendingen van Zembla.  

Recente ontwikkelingen rondom TTIP en Safe Harbour bewijzen gelukkig dat we in Europa scherper worden op het delen van onze gegevens met landen die zwakkere regelgeving hanteren. Toch is het tijd om een volgende stap te zetten. Organisaties die hard- en software inkopen zouden zich bijvoorbeeld meer bezig moeten houden met wetgeving in het land van herkomst.  

Open source zou een alternatief kunnen zijn. De broncode van deze software kan door de community ingezien worden, wat de kans verkleint dat er vreemde dingen met data gebeuren. Helaas is dit nooit uit te sluiten, en daarom zijn er inmiddels bedrijven die expliciet vastleggen dat ze nooit in handen willen komen van een bedrijf dat buiten de EU gevestigd is. Hiermee proberen zij te voorkomen dat de gegevens van hun klanten buiten de EU terecht komen, waar het makkelijker is er misbruik van te maken.   

Nederlandse roots

Vanuit Guardian360 kunnen we onze nuchtere Nederlandse roots niet genoeg benadrukken. We zijn een 100% Nederlands bedrijf, met Nederlandse werknemers. Onze data wordt gehost in Nederland. Wij vallen dus volledig onder de Europese regelgeving. Dat vergt wellicht meer investeringen en inspanningen van onze zijde, maar dat hebben we er graag voor over.

Dus: koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar!

Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.