Cybersecurity: het fundament onder economische en maatschappelijke kansen

Cybersecurity: het fundament onder economische en maatschappelijke kansen

De nieuwe Nederlandse Cybersecurity Agenda (NCSA) zet de noodzakelijke stap om onze digitale veiligheid te versterken en de vitale belangen van Nederland beter te beschermen. Nederland is 1 van de meest gedigitaliseerde landen ter wereld en heeft daardoor een uitstekende uitgangspositie. De economische en maatschappelijke kansen kunnen we alleen verzilveren als Nederland digitaal veilig is.

Beeld: ©Ministerie van Justitie en Veiligheid

De impact en snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt vragen om een dynamische aanpak die aangepast kan worden aan veranderende dreigingen. Veel van de maatregelen vragen om een sterkere inzet van de overheid, andere kunnen alleen met of door marktpartijen worden ontwikkeld.

Cybersecurity is onlosmakelijk verbonden met onze nationale veiligheid en het ongestoord functioneren van onze maatschappij. Nu we zien dat de dreiging van cyberaanvallen toe blijft nemen, moet het basisniveau van beveiliging omhoog. Dat kunnen we als overheid niet alleen. De Nederlandse Cybersecurity Agenda kan alleen een succes worden als overheid en bedrijfsleven samen de schouders er onder zetten”,

aldus minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus.

Digitale slagkracht op orde

Nederland moet beter voorbereid zijn op grootschalige cyberincidenten die de nationale veiligheid bedreigen. Cyberaanvallen treffen niet alleen de overheid maar juist ook het bedrijfsleven. Daarom moet er een landelijk dekkend stelsel komen waarbij informatie over de laatste cyberdreigingen en mogelijke maatregelen breder en effectiever worden gedeeld tussen publieke en private partijen. Zo versterken we de digitale slagkracht van overheid en bedrijfsleven.

Stevigere samenwerking bedrijfsleven

De vitale processen in Nederland vragen extra bescherming en versneld herstel bij uitval of schade. Het is dan ook belangrijk dat in de vitale infrastructuur wordt gewerkt met vertrouwde cybersecuritybedrijven. Samen met het bedrijfsleven zal worden gewerkt aan de ontwikkeling van certificering zodat duidelijk is welke derde partijen betrouwbaar zijn.

Ook doet Grapperhaus een beroep op grote bedrijven om kleinere bedrijven te helpen hun digitale veiligheid op orde te krijgen. Door het delen van informatie over de laatste dreigingen en maatregelen.

“Een mooi voorbeeld daarvan is de samenwerking in de Rotterdamse haven. Onder het motto ‘je bent zo sterk als je zwakste schakel’, hebben zij de handen in een geslagen en een kennishub cybersecurity opgezet. Alle bedrijven in de haven delen informatie met elkaar zodat de Rotterdamse haven als geheel cyberaanvallen kan afslaan.”

Investeren in opsporing en vervolging

De versterking van cybersecurity en de aanpak van cybercrime kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door fors te investeren in de digitale veiligheid van Nederland, houden we ook cybercriminelen buiten de deur. Het Openbaar Ministerie en de Politie krijgen meer capaciteit om cybercriminelen op te pakken en te vervolgen. Tegelijkertijd mag ook verwacht worden dat burgers zelf meer doen om hun digitale deur op slot te zetten. Daarom wordt geïnvesteerd in voorlichting zodat mensen bekend zijn met de grootste risico’s en belangrijkste maatregelen.

Kabinetsbrede aanpak

Met deze kabinetsbrede cybersecurity agenda geeft Grapperhaus als coördinerend minister invulling aan de opdracht uit het regeerakkoord te komen tot een integrale aanpak cybersecurity. De versterkte overheidsregie die voortvloeit uit de NCSA wordt belegd bij de NCTV, ook wordt het NCSC als nationaal expertisecentrum gepositioneerd.


Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/04/21/cybersecurity-het-fundament-onder-economische-en-maatschappelijke-kansen

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.