Rechtszaken met betrekking tot privacy komen steeds vaker voor. Dat is ook logisch, omdat persoonsgegevens een steeds belangrijkere waarde vertegenwoordigen in onze samenleving. Daarbij geldt ook dat bedrijven en organisaties steeds meer verplichtingen krijgen op grond van privacyrecht. Betrokkenen krijgen steeds meer rechten voor de...

Verdere digitalisering bij de overheid is onvermijdelijk. Tegelijkertijd stelt nieuwe Europese wetgeving hoge eisen aan informatiebeveiliging en privacybescherming. Dit vraagt om een slimme aanpak. De overheid digitaliseert. Steeds meer gegevens worden digitaal verwerkt, opgeslagen en beheerd. Informatiebeveiliging en privacybescherming worden hierdoor steeds belangrijker. Directeur van SafeHarbour, Erwin...