Chat with us, powered by LiveChat

6 redenen waarom het belangrijk is om je bedrijfsdata te beschermen!

6 redenen waarom het belangrijk is om je bedrijfsdata te beschermen!

#1 Waarde van data

Data wordt steeds waardevoller omdat je middels deze data gerichtere marketing- en salesacties kunt doen uitvoeren richting (potentiele) klanten.

#2 Toenemende automatisering

Interne processen worden steeds meer geautomatiseerd. Is jouw primaire dienst niet IT-gerelateerd? Dan is de kans alsnog groot dat uw interne processen sterk afhankelijk zijn van goed functionerende IT-systemen en betrouwbare data om uw business continutity te garanderen. Bepaal voor ieder proces apart de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Bepaal hierbij wat essentieel is voor jouw bedrijfsvoering.

#3 Wet- en regelgeving

Wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming dwingen het veilig houden van (persoons)gegevens af.

#4 In control hebben van je processen

Om in control te zijn moet je een gedegen afweging te maken tussen de acceptatie of mitigatie van risico’s. Het managen van risico’s kan beheerd worden door middel van een ISMS aan de hand van de ISO27001 of NEN7510.

#5 imago- en reputatieschade

Als de data van uw klanten op straat komen te liggen, kan dit leiden tot imagoschade voor uw bedrijf.

#6 Het blijven winnen van jouw concurrenten

Het lekken van vertrouwelijke data over bedrijfsprocessen en bijvoorbeeld intellectueel eigendom kan er voor zorgen dat je concurrenten in het zadel geholpen worden.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.